Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Zlaté pravidlo naturální hry je víc než to. Není to nějaký Váš tah nebo rutina, je to hluboce zakořeněný fenomén, který určí, zda to co řeknete bude fungovat. Zlaté pravidlo je ten nejzazší a definující faktor, na kterém závisí, zda tu holku „dostanete“ či nikoliv. A=HV+E (Přitažlivost = Vysoká cena + Emoce), pokud se cítíte dobře, jste atraktivní, protože nabízíte dobré emoce. To nastane, pokud jste vyrovnáni s Vaším přirozeným „Já“, které má vnitřně vysokou cenu. Jako výsledek stovek interních a externích stimulů, procházíte světem pociťujíc mnoho různých vzrušivých pocitů. Po většinu času Vás tenhle zmatek ničí a způsobí, že se cítíte hrozně a „mimo kontrolu“. Tyto pocity neustále nahlodávají vaše štěstí v životě. To zahrnuje nahlodávání vašeho úspěchu ve hře, ve vašem společenském životě a úspěchu se ženami. Když píšu „cokoliv cítíte“, myslím tím pocity, které prožíváte při interakci spojené s myšlenkami, ovlivňujícími Váš emoční state.

Prakticky to znamená jak se cítíte a co si myslíte. Rozebráno ještě více do hloubky, „cokoliv cítíte“ je dojem, který vaše tělo a vaše podvědomí vystavuje vašemu vědomí a na který je zaměřena Vaše vědomá pozornost. Dvě oddělené věci, které budou zkoumány jednotlivě, avšak obě jsou složitě a nevyhnutelně propojeny. Pokud nepřevezmete zodpovědnost za Vaše pocity, vaše tělo a nevědomí Vás může přemoci a převzít kontrolu and tím, jak se cítíte. Nebo můžete zapojit svou vůli a převzít zodpovědnost za to, jak se chcete cítit. Když píšu „ona cítí“ ve vztahu k „cokoliv cítíte“ myslím tím emoční state, jímž dívku ovlivňujete a dojem, který na ni vědomě děláte. Jednoduše jak se díky Vám cítí a jaký závěr si o Vás utvoří. Některé z proměnných, které určují, jak se zrovna cítíte jsou následující: State, frame, ego, sebeúcta, vrozené vlastnosti, Váš momentální fyzický stav, Vaše očekávání od sebe samého, Vaše vnímání očekávání, které mají ostatní vůči Vám, vaše relativní komfortní zóna, vaše kontextová komfortní zóna a mnoho dalších.

Všechny tyto věci jsou různé pohledy na jeden a ten samý objekt, kterým je váš emoční state. Mnoho lidí mnoho různých ideologií k tomuto dochází u různých úhlů. Dokud se díváte na všechny proměnné dohromady, neuvidíte ten větší obraz a budete si state vykládat špatně. Je důležité pochopit, že všechny tyto složky jsou navzájem propojeny a že prozkoumat jeden element znamená prozkoumat všechny. Kupříkladu Váš state může ovlivňovat Vaši sebeúctu, zatímco za jiných okolností mohou vaše očekávání od sebe sama srazit nebo vyboostovat Vaše ego. Prozkoumám mnoho „jak se cítíte“ proměnných zvlášť před tím, než vytvořím větší, celistvější obraz. Když už teď máme v tomto jasno, můžeme začít chápat vliv, jaký to na Vás má a ten „virový“ účinek, jež to bude mít na lidi ve Vašem okolí. Ale hlavní otázkou zůstává: Jak mi tohle pomůže se ženami? Jak již zmiňuji ve většině mých ostatních článků: pokud se cítíte dobře, dívka se bude také cítit dobře. 

Primární cíl v životě každého člověka je cítit se dobře, zatímco se úspěšně vyhýbá špatným pocitům. Chcete se pořád cítit dobře. Pokud můžete být pro dívku neustálým zdrojem dobrých pocitů a zároveň představujete „strach ze ztráty“, budete extrémně přirozeně atraktivní. Toto je čistá a nemanipulativní přitažlivost. Chcete se dostat do prostoru ve vaší hlavě, kde se nemůžete cítit špatně. Tímto Zlaté pravidlo naturální hry určuje, že nemůžete nebýt atraktivní. Toto je cílem bezchybné a čisté inner game. Nepleťte si to ovšem s falešným a nuceným pocitem štěstí je asi tak průhledný, jako sklo. Pokud se konstantně cítíte dobře, všechny ostatní dovednosti a mindsety týkající se naturální hry se vám podvolí. Tak důležité je Zlaté pravidlo naturální hry. Dosáhněte trvalého dobrého pocitu a stanete se extrémně atraktivními pro mnohem více dívek, než je vůbec ve vašich silách zvládnout.

Zlaté pravidlo naturální hry začíná na biologickém stupni; polarita pohlaví Cítit se dobře je v podstatě biologický a chemický stav určený hormony ve vašem těle. je to přirozený proces, který hraje podstatnou roli v naturální hře. Díky dobrým hormonům se cítíte dobře a díky špatným hormonům zase špatně. Dobrý pocit to je jako procházet světem s lehkostí, bez starostí a dokonce s pří- rodní eufórií. Špatný pocit je mdlý pocit, který se objeví uvnitř Vaší hrudi, když ztratíte state, dostanete kopačky, či je Vám prostě smutno. pocity, které prožíváte jsou výsledkem činnosti vašich vnitřností. Vnitřnosti je název daný vašim vnitřním orgánům, jež jsou součástí sítě ve vašem periferním nervovém systému. Když se cítíte, jako by jste měli zlomené srdce, najednou Vás popadne pocit opravdové bolesti srdce, zatímco na druhé straně, když se cítíte euforicky, pociťujete pocit, jako kdyby jste mohli létat. Zatímco Váš state určuje mnoho faktorů, je to Váš mozek, který určuje většinu pocitů, které prožíváte, ve vašich vnitřnostech pomocí nervových impulzů. Váš mozek reguluje množství hormonů ve vašem těle spouštěním pocitů, které prožíváte.

Hormony jsou uvolňovány jako výsledek Vašich myšlenkových pochodů. vaše myšlenkové pochody jsou produktem Vašeho mindsetu. Váš mindset je Vaše chápání vjemů z okolního světa. Pro mnoho lidí je jejich mindsetem sociální naprogramování. Pokud jste nepřirozeně sociálně naprogramováni, Váš mindset Vám bude předá- vat negativní vnímání sama sebe a negativní pohled na svět. Tento pohled vyvolá velkou spoustu negativních myšlenkových procesů. Tyto procesy se projeví v hormonech, které Vám ve Vašich vnitřnostech dávají špatné pocity. Vaše osoba Vám připadá špatná a cítíte se nešťastní. Když se cítíte nešťastní, dívka se bude cítit také nešťastná a nebudete ji přitahovat. Pokud ale máte přirozený, sociálně nenaprogramovaný mindset, budete mí pozitivní pocity. Pozitivní pocity jsou vaším přirozeným statem. Pozitivita, sebeúcta, optimismus, sebejistota a „mojo“ byli všechno Vaším přirozeným mindsetem, než Vám byl odňat sociálním programováním. 

Pozitivní mindset je původem myšlenek, jež urychlují vylučování hormonů, které způsobují, že se cítíte trvale dobře (v dobré náladě). Vezměte si malé dítě jako příklad. Běhá si okolo, dělá cokoliv chce a cítí se neustále šťastné. Je tomu tak, dokud nejsou mladé děti vedeny k tomu nebýt šťastné sociálním programováním, jejich vnitřní kompas je nuceně vyveden z rovnováhy s jejich přirozeným, veselým „Já“ a natlačen ve směru sociálního programování. Pokud Vaše myšlenky, které také dávají vzniknout Vašemu jednání, jsou v rovnováze s vaším přirozeným mužským mindsetem, budete se vždy cítit dobře. Pokud toto splníte, přesně jak předpovídá Zlaté pravidlo naturální hry, budou se dívky ve Vašem okolí cítit také dobře. Nezapomeňte, že věci, díky kterým se cítíte dobře, se liší od těch, díky kterým se ženy cítí dobře.

Mluvím pouze o pojmech emočního a vnitřního dobrého pocitu. Na složitějším stupni, lidé jsou schopni trvale se cítit dobře, pokud si myslí, že by měli. Pokud cítíte hluboký, veselý pocit, cítíte se naplněni. Občas vidíte lidi, kteřínevypadají šťastní, avšak jsou spokojeni se svou životní situací. To je hluboké štěstí. Pokud jste naplněni tímto pocitem, je to mnohem silnější pocit než štěstí. Jako mužský příklad štěstí a naplnění si vezměte třeba farmáře. Farmář pracuje tvrdě a vydělá málo, nebo taky vůbec nic. On je manažer a král jeho ranče. Vždy je to on, kdo plánuje a buduje království, jehož majitelem je. Na něm to všechno závisí a právě on je tím, kdo nese masivní zodpovědnost za to všechno. Je rozhodný, dobrosrdečný a sebejistý díky mnoha zkušenostem. Farmář je jednoduchý, ale je naplněn. Tohle je mnohem hlubší pocit štěstí, než sociálně naprogramované pocity štěstí, pramenící z bohatství, přátel, statusu, slávy či štěstí, kterým neustále věříme, že nás naplní. 

V případě žen, dobré pocity a naplnění znamenají něco úplně jiného. Jako příklad si vezměte farmářovu ženu. není bohatá, ani nemá peníze na kosmetiku, či pedikůru a podobné hlouposti. Všude jenom pomáhá a má mnohem menší výkon a zodpovědnost, než muži. Pokud se vyskytnou nějaké konfrontace, ona je ten, kdo vyřeší problémy. Žena je spokojená pouze tehdy, pokud jsou spokojeni, čistí a klidní ti okolo ní. Je štědrá a je na to hrdá. Je starostlivá a pomáhá druhým dosáhnout úspěchu. To je ženskou přirozeností a dobré pocity, jež z toho pramení jí dávají mnohem hlubší a intenzivnější pocit uspokojení a naplnění, než povrchní štěstí, pramenící ze statusu, peněz, hubenosti či profilů na MySpace, k nimž jsou dívky vedeny v důvěře, že to je právě to, co je uspokojí. 

Ve zkratce: muž se cítí dobře, když je na své vlastní cestě, je pozitivně-dominantní (snaha + záměr) a když žije v přítomném okamžiku. V kontrastu s tím, žena se cítí dobře, pokud je pohlcena dobrodružstvím, jede pěkně vpředu a prožívá emocionální horskou dráhu, kterou s sebou přináší každý hodnotný muž (involve-worthy man). Hodnotný muž je ten, který je naplněn a který žije v souladu s jeho přirozeným, maskulinním, Já. Muži jsou motivováni dobrými pocity, pramenícími z jejich dobrodružství, vytváření, dobývání a rozdělování, zatímco ženy jsou motivovány harmonií, láskou, rodinou a výživou. Díky evoluci se k sobě muž a žene perfektně hodí. Ženy jsou naprogramovány lidi spojovat. Pouze ty ženy, které krotili divoké muže nejlépe, mohli přežít.

Ti muži, kteří rozdělovali, dobývali, zabíjeli a prožili více, než všichni ostatní, mohli předat své geny dál. Toto je alfou a omegou, jež ovlivňuje přirozený výběr kvalitních genů. I přesto, že toto zní sexisticky, ať už proti mužům, nebo ženám, nebylo to mým záměrem. Spoustu věcí učiní muže nebo ženu šťastnými, ale na na nejhlubším stupni uspokojení existují konkrétní role pohlaví, které jsou prostě dány. V kontextu k naturální hře hovořím o hlubokém, evolucí předurčeném emočním statu. Samozřejmě v dnešní době vůle, drogy a psychické poruchy mohou zcela „vymazat“ vaše přirozeně předurčené touhy. Zatímco všichni muži a všechny ženy vědomě vybírají co mají a co nemají rádi, hluboko uvnitř všichni shledají, že mám pravdu. Pokud jste v rovnováze s vaším přirozeným maskulinním mindsetem, automaticky se budete chovat způsobem, který vás učiní šťastným. Přirozeně, toto činí šťastnou také ženu. Přirozeně, toto je velmi atraktivní. 

Způsob, jakým je vámi žena přitahována způsob, jakým od vás dostává dobré pocity, může být metaforicky popsán jako sledování a následné pohlcení dobrým filmem. Přitažlivost je kombinace vysoké hodnoty plus plného rozsahu emocí. Pokud si povšimnete filmu, který se podle vašeho názoru prezentuje dobře, bude vás zajímat a budete ho chtít vidět. Ten film má vysokou hodnotu, protože vypadá kvalitně a lákavě už na pohled. všechny tyto faktory vyvolávají dobré pocity. Pokud je upoutávka na film dobrá a navíc je přítomna dávka emocí od diváků, jako vedlejší produkt dobře udělaného filmu, bude to velmi zajímavé a vzrušující. Bude vám to dokonce příjemné a stane se pro vás povinností relaxovat a shlédnout ten film. 

Zatímco se díváte na film, jste plně vzrušeni a prožíváte plný emocionální výcvik. Toto je ten samý proces, kterým prochází žena, když jí muž začíná přitahovat. Pokud žena vidí muže, o němž si myslí, že by ho mohla mít ráda, bude jí zajímat. Potom, když s ním mluví a on se jí nesnaží ohromit ani zaujmout, pouze vyjadřuje své já, prodělává žena dobrý emocionální výcvik (workout). Cítí se velmi dobře. Pokud je muž pyšný, sebejistý a není omezovaný v čemkoli, co chce dělat, bude se stále cítit dobře. Bude tak ženám okolo něj předávat masivní rozsah emocí. On dělá to, co muži dělají, zatímco ženy okolo něj jsou tím vzrušeny (aroused). toto je přirozená cesta, díky níž se obě pohlaví cítí dobře. Tato je schopnost nazývána „vnitřní hodnota“. Až tuto schopnost zvládnete, nemůžete v setu schytat blowout.

Počítá se jen DNEŠEK. Vše ostatní jsou jen molekuly Vašich vzpomínek - toho co bylo a nikdy se už nezopakuje. Raději si dejte závazek - ZDE a TEĎ přijměte ROZHODNUTÍ - změnit svůj život. Krok po kroku - v každé oblasti vašeho života. Enjoy your Life. The Game is on !

Více v článku Žena je vaším zrcadlem

chci se prihlasit seminar kurz

 

Škola svádění Elite
Praha - Brno - Bratislava
Poradenství, kurzy, semináře
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 608 pět pět pět 231
Website: www.svadenizen.cz

Obchodní podmínky a cookies

 

Jak Vám doopravdy mužeme pomoct

Dlouhodobě působíme v oblasti osobnostního, milostného a vztahového rozvoje. Poskytujeme odborné služby v oblasti mužsko ženských vztahů, sociální dynamiky, milostného života a osobního růstu. Od roku 2010 naše kurzy, školení a semináře absolvovalo přes 1300 spokojených klientů. Přidejte se k úspěšným. Kontaktujte nás - jsme tady pro Vás.